Møder i Hjørring lokalforening

Lokalforeningen afholder en række bestyrelsesmøder i løbet af året. Dagsorden og referater fra alle møderne kan ses på hjemmesiden - klik her