Netværksgruppe for kræftoverlevere med senfølger

Senfølgerforeningen

Netværksgruppen er for personer, der oplever senfølger efter kræft.

I gruppen støtter og hjælper vi hinanden med at takle de problemer, som kræftsygdommen samt behandlingerne har medført for den enkelte. Som nyt medlem af gruppen vil du møde ligesindede, som gerne vil lytte, hjælpe dig og fortælle om deres egne erfaringer. Vi har aftalt, at vi har tavshedspligt.

Vi mødes på Sundhedscentret, Bistrupvej 3 den første tirsdag i hver måned.
I efteråret mødes vi 2/8, 6/9, 4/10, 1/11 og 6/12.

Du kan læse mere om Senfølger og netværksmøderne på www.senfoelger.dk

Tilmelding: Du kan melde dig til mødet via hjemmesiden, men du er også så velkommen selv om du ikke er meldt til.

Nærmere oplysninger kan fås hos gruppens to tovholdere:
Lise Byrdal, tlf.: 51 52 16 55, lisebyrdal@icloud.com
Dorthe Kann Hostrup, tlf.: 40 59 46 03, dorthehostrup@senfoelger.dk