Kræftrådgivning og støtte i Hjørring Kommune

Kræftrådgivning og støtte i Hjørring Kommune

I Hjørring kommune findes der flere forskellige tilbud til kræftramte eller pårørende, afhængig af hvor i sygdomsforløbet du er. Du er altid velkommen til at kontakte os for mere information.

Læs mere om lokale tilbud i folderen

Kræftrådgivning i Hjørring:
Tid:
Første mandag i måneden kl. 9-15
Sted:
Sundhedscentret, Bistrupvej 3, 9800 Hjørring
OBS: Tidsbestilling hos Kræftens Bekæmpelse i Aalborg på  tlf. 7020 2685

Sorggruppe for børn
For flere oplysninger og deltagelse kan du henvende dig til Familiehuset Kløvergården på tlf. 72334970. Inden man optages i gruppen kommer barnet/den unge og deres forældre til samtale med gruppelederne.

Læs mere om tilbuddet her
Mail: kloevergaarden.postkasse@hjoerring.dk

Kræftrehabilitering
for tidligere eller nuværende kræftramte. Du kan få støtte af Fysioterapi, Diætist, Sygeplejerske eller Psykolog. Ring til Sundhedscentret på tlf. 72 33 56 00 / sundhedscenter@hjoerring.dk - så bliver du kontaktet.