Kamillus Hjørring

tekst m/billede

Kamillus Hjørring er en frivillig besøgstjeneste for mennesker med livstruende sygdomme og for døende i Hjørring Kommune.

Den frivillige kommer på familiens betingelser og fokuserer på den syges og familiens behov og ønsker. Tankegangen bag vores indsats er at give den syge og de pårørende den bedst mulige omsorg og støtte. Man påtager sig selvfølgelig ikke plejeopgaver.

Kerneydelserne er: adspredelse, tryghed og nærvær.

Alle frivillige har tavshedspligt.

Der tilbydes besøg dag, aften og nat både i private hjem og på ældrecentrene.

Vi samarbejder med den kommunale hjemmepleje, personalet på ældrecentrene og palliationssygeplejerskerne ved Sygehus Vendsyssel.

Vi er to koordinatorer, der på skift har telefonen i lokken og kan kontaktes alle ugens dage både af professionelle og private personer.

Du kan kontakte Inger Larsen eller Inger Jensen på tlf. 2341 3068 for yderligere oplysninger eller læse mere på www.kamillus.dk/afdelinger/hjorring