Kræftrådgivning og støtte i Hjørring Kommune

Kræftrådgivning og støtte i Hjørring Kommune

I Hjørring kommune findes der flere forskellige tilbud til kræftramte eller pårørende, afhængig af hvor i sygdomsforløbet du er. Du er altid velkommen til at kontakte os for mere information.

Læs mere om lokale tilbud i folderen

Sorggruppe for børn
kontakt Børnefamiliecenter Kløvergården, Hjørring på tlf. 72 33 49 70 / kloevergaarden.postkasse@hjoerring


Kræftrehabilitering
for tidligere eller nuværende kræftramte. Du kan få støtte af Fysioterapi, Diætist, Sygeplejerske eller Psykolog. Ring til Sundhedscentret på tlf. 72 33 56 00 / sundhedscenter@hjoerring.dk - så bliver du kontaktet.